Check out the Latest Articles:

26.05.2011

Licence je potvrzením toho, že Cetelem splňuje přísné regulatorní nároky obdobné požadavkům kladeným na banky a představuje tak důkaz důvěryhodnosti a stability Cetelemu na finančním trhu.

Cetelem, jednička na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů a přední nebankovní vydavatel kreditních karet, získal od České národní banky licenci platební instituce. Statut platební instituce je upraven zákonem o platebním styku a je vyžadován pro subjekty poskytující platební služby. Licence je potvrzením toho, že Cetelem splňuje přísné regulatorní nároky obdobné požadavkům kladeným na banky a představuje tak důkaz důvěryhodnosti a stability Cetelemu na finančním trhu České republiky. Klienti tak mají jistotu, že si půjčují od zodpovědné finanční společnosti, navíc přísně dozorované centrální bankou.

„Získání licence bylo klíčové pro zachování možnosti pokračovat ve stávajícím obchodním modelu poskytování úvěrů cestou revolvingových úvěrů a k nim vydávaných kreditních karet. Díky nutnosti splnit náročná kriteria, zejména pokud jde o kvalitu a fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému či kapitálové požadavky, nároky kladené na řízení procesů, řízení rizik apod., lze říci, že z pohledu klienta nyní není rozdílu mezi tím, zda využije služeb banky nebo platební instituce. Od obou musí získat stejnou kvalitu služeb poskytovaných pod přísným dohledem České národní banky,“ zhodnotila získání licence Petra Slunečková, ředitelka Právního útvaru CETELEM ČR, a.s.

Aby společnost získala licenci platební instituce, musí splňovat řadu přísných kritérií daných zákonem. Mimo jiné musí mít vhodné technické, personální a organizační předpoklady pro obezřetné poskytování platebních služeb, řídící a kontrolní systémy musí splňovat zákonem dané požadavky.

„To, že je Cetelem držitelem licence platební instituce od ČNB, je jen potvrzením naší snahy být pro klienty spolehlivým a bezpečným poskytovatelem finančních služeb. Získaná licence je tak pro klienty zárukou, že Cetelem je solidním a transparentním partnerem pro financování jejich potřeb,“ dodala Petra Slunečková.

08.04.2011

Spotřebitelé více přemýšlejí o svých výdajích, ke svým nákupům přistupují aktivně, jsou nedůvěřiví vůči stále agresivnější rétorice značek a dávají přednost internetu před kamennými prodejnami.

Už více než dva roky se spotřebitelé pohybují v prostředí, které je poznamenáno ekonomickou krizí, jež zásadně ovlivnila jejich nákupní zvyklosti. Tento rok se průzkum zaměřil právě na změny v jednání spotřebitelů. V poslední době se zákazník stal znalcem jím poptávaných výrobků, které podrobuje zevrubnému průzkumu. To zcela zásadně ovlivnilo postavení tradičních prodejců v kamenných prodejnách, jejichž význam je tak dnes nejistý. Výsledky průzkumu Barometr 2011 poukazují na to, že spotřebitelé jsou sice ze situace na trhu zklamaní, ale zároveň jsou nároční. Evropané do svých nákupů investují mnoho energie, aby našli zboží a služby přijatelné z hlediska ceny i kvality. Jsou opatrnější a ztracenou jistotu hledají již během přípravné fáze před samotným nakupováním, kdy o nákupu pouze uvažují a shánějí si o produktech potřebné informace.

Spotřebitelé nesrší optimismem a jsou stále méně důvěřiví

Internetový prodej ovlivnil tradiční úlohu prodavačů, kteří dnes neplní očekávání a zvyky stále náročnějšího a informovanějšího spotřebitele. Vlivem krize se optimismus spotřebitelů snížil a jsou stále opatrnější. Nepodléhají diktátu značek a obchodních řetězců. V České republice a v průměru v celé Evropě oznámkovali respondenti svou náladu z celkové situace v zemi známkou 4,2 z 10. Jedině v Německu nálada výrazně stoupla a dostala se vysoko nad průměr, 5,8 z 10 oproti 4,8 z 10 z minulého roku. Hlavní výzvou pro rok 2011 by tedy mělo být opětovné získání ztracené důvěry, která silně ovlivňuje nákupní záměry.

Internet mění proces nakupování

Mnoho lidí před deseti lety, v době internetového boomu, prorokovalo zánik kamenných obchodů. Tyto prognózy se však v roce 2010 nepotvrdily a i současný stav napovídá tomu, že se tak nestane. Neustálý rozvoj internetu však ohrožuje tradiční úlohu prodavačů, o kterých spotřebitelé nemají příliš valné mínění. Zaostávají za potřebami a novými zvyklostmi stále náročnějších a především informacemi zásobených spotřebitelů. Ti jsou dnes plně zásobeni informacemi, které si o poptávaných výrobcích vyhledávají. Dnešní spotřebitel je někdo mezi soukromým detektivem a novinářem. Sám si provádí průzkum trhu či průzkum veřejného mínění při každém nákupu spojeném s větší investicí.

Internet využívá před nákupem celých 90 % Evropanů všech věkových kategorií. S vlastními znalostmi a zkušenostmi získanými od přátel či rodiny, se tak internet řadí mezi tři nejdůležitější a nejvyužívanější zdroje informací spotřebitelů. Kromě toho je však také srovnávačem cen a důležitým nákupním kanálem. Paradoxně přílišná informovanost spotřebitelů může být spouštěcím faktorem, který je od plánované investice odradí. Spotřebitel dnes není naivní a jen slepě nedůvěřuje samotným značkám a argumentům neodborných prodavačů. Značka výrobce nebo název prodejny pro něj nejsou důležité, protože nákup musí splňovat především jeho aktuální pohnutky. Svoje nákupy si chce spotřebitel řídit sám. I přesto, že značky sice zůstávají opěrnými body spotřeby, musí se také přizpůsobit nové situaci a znovu získat a udržet si důvěru opatrných zákazníků. Pouze čtvrtina Evropanů si totiž myslí, že značky se mezi sebou velmi liší.

Většina Evropanů téměř systematicky vyhledává ty nejvýhodnější ceny a každý druhý slyší na akce a výprodeje. Co nejlepší nákup za co nejlepší cenu, se stává téměř národním sportem ve všech evropských zemích.

Důsledkem by měl být znepokojený prodejce

Výsledky průzkumu by měly být zcela zásadním impulsem pro ty, kdo vykonávají profesi prodavače. Právě ti jsou totiž často terčem kritiky spotřebitelů. Proti informovanému spotřebiteli nejen, že nemají potřebné znalosti, ale mají pověst málo kompetentního odborníka: jen 22 % respondentů do 30 let a 26 % nad 50 roků při svém posledním nákupu usoudilo, že prodavač byl nadšencem zapáleným pro svůj obor. Prodávajícího často zákazníci vnímají v negativním slova smyslu jako někoho, kdo chce jen prodat a ne zákazníkovi poradit. Jako někoho, kdo má nedostatečné odborné znalosti a také malý zájem o výrobky, které prodává a o práci jako takovou.

Co spotřebitelé od prodavačů očekávají? Je to především zaujetí pro svou práci, slušnost, odborné znalosti o daném zboží, poctivé jednání a schopnost umět poradit s výběrem výrobku. To jsou atributy, které by měl prodavač splňovat proto, aby si získal věrného zákazníka. Vzkaz prodavačům je tedy jasný: měli by se snažit neustále oživovat a transformovat způsoby prodeje, aby se narušená rovnováha ve vztahu se spotřebitelem znovu obnovila. Proces nakupování však pro spotřebitele stále znamená akt, který mu přináší radost a uspokojení, takže nic není ztraceno.

Značky a obchodní řetězce mohou prostřednictvím sociálních sítí, svých znalostí, zkušeností a mezilidským kontaktem s nadšenými odborníky najít řešení, jak oslovit domácnosti, které nemají v úmyslu snižovat svoji spotřebu. Prodejny by se podle spotřebitelů měly stát místem zážitků a testování výrobků, jako je tomu např. v IKEA. Například v Japonsku je proces testování výrobků běžnou součástí prodejní praxe. Tzv. „tryvertising“, jak se proces testování výrobků nazývá, znamená nabídku odzkoušení výrobků zdarma výměnou za názor spotřebitele. Spotřebitelé z řad respondentů průzkumu si přejí, aby se prodejny změnily na místa pro výměnu názorů a zkušeností. Společnostem jako Apple Store nebo IKEA se to úspěšně daří. Prodavači, kteří pro tyto společnosti pracují, jsou skutečnými poradci a nadšenci, kteří jsou ochotni si vyslechnout zákazníkův názor.

28.02.2011
Podpořit značku Cetelem a komunikovat produktovou nabídku, která je na trhu zcela výjimečná, jsou hlavní cíle reklamní kampaně, která 21. února 2011 odstartovala v českých televizích.
Televizní spot má za cíl zvýšit povědomí o značce, komunikovat konkurenceschopnou produktovou nabídku, která je na trhu zcela výjimečná, a zvýšit její prodej.“Jako jednička na trhu [...]

18.01.2010
V průběhu prosince 2010 využívali klienti společnosti Cetelem pro platby v obchodech kreditní karty výrazně častěji, než-li tomu bylo ve stejném období v roce 2009.
Lze hovořit o obecném trendu, v rámci kterého se klienti stále více ztotožňují s výhodami úhrady kreditní kartou. Celkem běžně je dnes využívají i pro drobné nákupy [...]

23.12.2010
Výsledky studie Barometr Cetelem pro rok 2010 jednoznačně potvrzují trend vzrůstající obliby nákupů na internetu. Poukazují na fakt, že stále více českých spotřebitelů si dokáže představit nakupování na internetu místo návštěvy kamenných obchodů.

Spotřebitelé navíc pečlivě zvažují také mezi kvalitou a cenou výrobků a internet je místem, které jim umožňuje nalézt nejlepší [...]

Tisková zpráva, 7. 4. 2011
Po třech měsících platnosti nového spotřebitelského zákona se neprojevily v chování zákazníků společnosti COFIDIS výrazné změny. Vyplývá to z údajů společnosti COFIDIS za poslední tři měsíce.

Zákon o spotřebitelském úvěru platný od ledna 2011 přinesl do úvěrového světa poměrně zásadní legislativní změny, jejichž cílem bylo především ochránit spotřebitele. Zvýšil se rozsah poskytování informací, [...]